Betalingsvoorwaarden en Klachtencommissie

  • Afspraken dienen contant of via pinbetaling te worden afgerekend direct na afloop van de behandeling.
  • In verband met de voor u gereserveerde tijd worden ook afspraken waarbij u niet, of te laat bent gekomen, in rekening gebracht. U krijgt in dat geval een rekening thuis met het verzuimtarief, met een betaaltermijn van 14 dagen. Afzeggen valt onder "eigen verantwoordelijkheid", ongeacht de reden (dus ook bij ziekte, weers- en verkeersomstandigheden).
  • Indien u minimaal 24 uur van te voren telefonisch afzegt, hoeft u de afspraak niet te betalen. Per mail afzeggen is niet voldoende.
  • U ontvangt na elke behandeling een digitale afrekennota, welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten, vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel er wordt vergoed, hangt af van het door u gekozen pakket. U kunt het beste zelf bij uw verzekeraar informeren hoeveel er wordt vergoed. Acupunctuurbehandelingen vallen onder de alternatieve geneeswijzen en vallen NIET onder het eigen risico.


Let op:

De tarieven zijn iets aangepast.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn dit de nieuwe tarieven:

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf januari 2020:

  • 1e consult acupunctuur 1 uur € 60
  • behandeling acupunctuur 45 minuten € 60
  • kort consult 30 minuten € 45
  • verzuimtarief € 45
  • kilometervergoeding buiten bebouwde kom: €0,25/km
  • hulpmiddelen, tape, kruiden: op aanvraag

Acupunctuurbehandelingen zijn vrijgesteld van BTW.


Klachten over de behandeling

Mochten er onverhoopt klachten met betrekking tot de behandeling zijn, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Via de link kunt u het juiste contactadres vinden.